Rawmaterialsalbania

Raw Materials Albania

Dubrovnik

DUBROVNIK INTERNATIONAL ESEE MINING SCHOOL MEET OUR SPONSOR BRUKER NANO ANALYTICS The Bruker Nano Analytics division (headquarters Bruker Nano GmbH in Berlin, Germany) develops, manufactures, and markets systems for elemental and structural analysis on the micro and nano scale. Our unique range of analytical tools for comprehensive compositional and structural material analysis in electron microscopes […]

Vend i lire Pune

Raw Materials Albania

   THIRRJE PËR APLIKIM PËR EKSPERTË NË QENDRËN RAJONALE TË INOVACIONIT TË INSTITUTIT EVROPIAN TË TEKNOLOGJISË DHE INOVACIONIT PËR LËNDËT E PARA (EIT RAWMATERIALS REGIONAL INOVATION CENTER) Pozicioni: 1 (një) Ekspert në inovacion dhe sipërmarrje Të zotërojnë diplomë të nivelit “Master Shkencor” të përfituar në fund të studimeve të ciklit të dytë me 120 kredite […]

Translate »