Rawmaterialsalbania

Raw Materials Albania

Vend i lire Pune

Raw Materials Albania

   THIRRJE PËR APLIKIM PËR EKSPERTË NË QENDRËN RAJONALE TË INOVACIONIT TË INSTITUTIT EVROPIAN TË TEKNOLOGJISË DHE INOVACIONIT PËR LËNDËT E PARA (EIT RAWMATERIALS REGIONAL INOVATION CENTER) Pozicioni: 1 (një) Ekspert në inovacion dhe sipërmarrje Të zotërojnë diplomë të nivelit “Master Shkencor” të përfituar në fund të studimeve të ciklit të dytë me 120 kredite […]

Translate »